Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1873 fik han udgivet: "Bidrag til den danske Industris Historie". Den indeholder disse afsnit:

Maskin- og Jernskibsbyggeriet paa Kristianshavn
Jeppe Smith, Stifter af »Professor Smiths Etablissement«
De danske Industriudstillingers Historie
Den danske Porcellænstilvirkning
Den danske Pianofortetilvirkning

Det Kongelige Biblioteks har scannet bogen. Denne scanning har jeg eftrebehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.