Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1900 fik han udgivet: "Danske Farvere : En historisk Udsigt ved De Goldschmidtske Fabrikers Hundredaars Jubilæum 1800 - 24. December - 1900".

Ifølge indholdsfortegnelsen:

Husflid
Udlandets Forhold
Første danske Farveri
Børnehuse
Silke- og Uldenfarvere
Guldhuset
Smaa Kaar
De store Opgaver
I Provinserne
Katuntrykkerier
Isak Samuel Goldschmidt
Isak Goldschmidts Tid
Svende- og Lavsforhold
Benny Goldschmidt
Goldschmidt & Nordholm

Bilag:
Danske Farvere udenfor Kjøbenhavn
Dagbogsoptegnelser af M. A. Jürgensen
Optegnelser af en dansk Farversvend
Et Svendebrev
Dansk Farverforening

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.