Marius Kofoed Zahrtmann (1861-1940) blev født i Rønne som søn af en overlæge. Han fik selv en medicinsk embedseksamen og virkede i mange år som hospitalslæge i København. Han har skrevet adskillige faglige artikler, men mest kendt er han for sin store interesse for og indsigt i Bornholms historie. Mange af hans historiske artikler blev optaget i "Bornholmske Samlinger", og i 1934-35 udkom hans "Borringholmerens Historiebog" i 2 bind, der betragtes som hans hovedværk.

I 1927 skrev han om sin farbroder "Admiral C. C. Zahrtmann : En Mands og en Slægts Historie". Forfatteren har omtalt sig selv på side 207. Bogen afsluttes med en navneliste.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan ownloades via dette link.