Rudolf Johannes Wolf (1876-1952) kom til verden i Købenavn som søn af en sognepræst. Efter studentereksamen beskæftigede han sig med journalistisk og litterær virksomhed, blev cand. theol som 37-årig og derefter lærer ved Statens Straffeanstalt i Nyborg. Efterfølgende ses han som pers. kapellan for Korup-Ubberud, kaldskapellan for V. og Ø. Hassing og sognepræst for Visby-Heltborg.

Han fik udgivet flere slægsbøger, bl.a. i 1929 "Stamtavle over Slægten Wolf fra Slesvig - 4. Udgave udgivet af Slægtssammenslutningen Wolf". Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.