Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2010 fik hun udgivet: "Wilms-sagaen", der indledes med:

Forord:

 

Nærværende bogs tilblivelse er muliggjort ved en meget stor hjælp fra medlemmer indenfor denne slægt, og der skal derfor udtrykkes stor tak herfor.

I en bog som denne, vil der, trods megen omhu, forekomme fejl og/eller mangler, hvorfor det vil være mig en stor glæde, hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå. Der arbejdes ihærdigt med at finde yderligere personer tilbage i 1700- og 1800-tallet, det er en stor opgave, men det kan forhåbentlig lade sig gøre.

Jeg er naturligvis stadig meget interesseret i at modtage nye oplysninger om de unge i slægten, således at bogen stedse vil blive ført ajour.

Interessen for slægten Wilms har jeg fået, da jeg skrev bogen "Byskov - herfra min verden går", deri var nemlig en gren af Wilms-familien, og jeg tænkte, at det ville være interessant at finde frem til mulige nulevende slægtninge indenfor den familie. Dette lykkedes over al forventning i og med, at jeg kom i god kontakt med Grethe Læsø Jensen, født Wilms. Grethe har været en stor ildsjæl m. h. t. at finde oplysninger på mange nulevende i familien, så det skal hun have rigtig meget tak for.

Det har været dejligt at samarbejde med en person, som er så godt inde i familien og tillige vidste, hvem man kunne spørge. Tillige har Grethe været rigtig god til at skaffe billeder, hvilket pynter meget på en slægtsbog.

 

Eskilstrup december 2010.

Ketty Lykke Jensen.

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage 6. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 90 sider kan lånes på biblioteket via dette link.