Den fulde titel er: "Magister JACOB JACOBSEN WOLF 1554-1635 : Hans 4 Hustruer og nærmeste Efterslægt".

Artiklen er i 1947 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.