Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Biskop i Lund Mats Jenssøn Medelfar's agnat. Descend. af Navn WIBE og Lund" af W. Lassen, 1901

Wilhelm Lassen (1815-1907) kom til verden i Gran præstegård i Opland, Norge som søn af sognepræsten. Han blev privat dimitteret til universitetet, cand jur. som 22-årig og gjorde karriere inden for offentlig forvaltning. I eftertiden er han mest kendt som genealog, der fik udgivet flere anerkendte værker, bl.a.: "Biskop i Lund (1620-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske Descendenter af Navn Wibe og Lund".

Bogen indledes med en beskrivelse af Lund stad og stift. Første afsnit er en stamtavle over Mats Jenssøn (1579-1638), der var født i Middelfart på Fyn. Andet afsnit beskriver Mats Jenssøns søn: gehejmeråd Michael Wibe (1627-1690). Tredie afsnit beskriver Michael Wibes søn: statsholder Ditlev Wibe (1670-1731). Fjerde afsit beskriver Raphael Matssøn Lund  (1630-1717), Jakob Matssøn Lund (1724-1785) og Otto Mathias Numsen Lund (1811-1891) .

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.