Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten WELDINGH i Danmark og Norge" af Nanna Lange, 1906

Nanna Lange kom til verden på Færøerne i 1852 som datter af en præst. Familien flyttede nogle år senere til Jylland, siden til Fyn. Hun fik undervisning hjemme og ses allerede som 16-årig som privatlærerinde. Som 36-årig tog hun studentereksamen og 5 år senere blev hun cand. mag. i historie. Hun fik umiddelbart efter ansættelse på Landsarkivet for Sjælland, hvor hun arbejdede som registrator, indtil hun som 70-årig gik på pension. Som personalhistoriker ses hun som forfatter til flere slægtsbøger og artikler i Personalhistorisk Tidsskrift.

I 1906 fik hun af familien Welding til opgave at udarbejde en slægtstavle for slægten. Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.