Lauritz Ploug Borberg (1885-1953) var født på Birkedommergaarden "Klitgaard" på Læsø som søn af birkedommeren. Efter juridisk embedseksamen og aftjening af værnepligt blev han ansat i Indenrigsministeriet. Senere blev han statens sygekasseinspektør og medlem af taltige regeringskommisssioner vedr. social- og kommunallovgivning.

I 1916 fik Borberg udgivet sin bog: "Slægten Wedege i Danmark : Slægtebog med Stamtavle over den til Norge udvandrede Slægtslinie".

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.