Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Om Slægten WORMSKIOLD (1757-1871), Fjorten Silhoutter" af J. K. Rosenørn-Teilmann, 1902

Ingeborg Christiane Rosenørn-Teilmann (1852-1929) kom til verden i Fredericia som datter af borgmesteren/byfogeden og kom i dåben til at hedde Ingeborg Christiane Rosenørn. Ved faderens død i 1879 overgik stamhuset "Nørholm" ved Varde til Ingeborg, der nu som stamhusbesidder var forpligtet til at antage navnet Teilmann. Hun var meget engageret i lokalsamfundet omkring "Nørholm". Samtidig udfoldede hun et omfattende forfatterskab af religiøse digte og naturlyrik og behandlede historiske emner. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link