Hans Kofod Whitte (1810-1894) var rektor for Den lærde Skole i Rønne 1844-1857.

Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) har omtalt ham og hans slægt i "Lærerstanden ved de lærde Skoler i Nakskov, Nysted og Rønne", der er en del af "Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Roeskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1866".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Stamtavlen fremgår af siderne 48-54.