Den fulde titel er: "Anespor - Johan Andreas Wibrand 4/9 1882 - 6/6 1962 : født Mortensen, men hed Petersen fra 1890-1909".

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.