Titlen indgår i RAO's bogsamling. Bogen kan downloades som søgbar PDF-fil fra Slægtsforskernes Bibliotek via dette link.