Den fulde titel er: "Stamtavle over den fra Povlsker Sogn (Bornholm) stammende Familie Westh (West)". 

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan bogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link.