Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Slægten WOLF" af L. J. Bøttiger, 1912

Louis Johannes Bøttiger (1843-1925) var født i København som søn af en lærer og senere sognepræst og døde i Vester Skerninge. Bøttiger var sognepræst i Vistoft på Mols og kom omkring århundredskiftet til menigheden i Vester Skerninge-Ulbølle. Han var forfatter til nogle få personal- og lokalhistoriske bøger og artikler.

Peter Rudolf Wolf (1838-1926) kom til verden i Naur Præstegård ved Holstebro som søn af sognepræsten. Han gik selv præstevejen, blev dr. theol og virkede ved flere menigheder.

I 1912 fik de udgivet "Stamtavle over Slægten Wolf samlet med Tillæg af L. J. Bøttiger".

Bogen indledes med:

Jeg erindrer om, at Stamtavlen ikke er mit Værk. Jeg har kun besørget anden Udgave med Tillæg og nu denne tredie Udgave for at indføre Tilføjelser og Rettelser. Jeg betragter denne Udgave kun som et Tillæg og har derfor ikke medtaget det forrige Tilæg X og Portrætterne. Tillæggene skal kun være orienterende, ikke fuldstændige Genealogier.

Jeg har haft fortrinlig Bistand af vore Arkiver. En særlig Tak skylder jeg Stiftsarkivet i Trondhjem og Generaldirektør Ch. Delgobe i Kristiania, som have søgt efter de ældste Medlemmer af Slægten Bock i Norge. Jeg vil fremdeles være taknemlig for Bidrag.

          Store Heddinge, Februar 1912.

                                                                                       R. VOLF.  

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.