Jens Vahl (1828-1898) kom til verden i Aalborg som søn af en battalionskirurg. Han blev cand. theol. og kaldet til sognepræst med tilknytning til Indre Mission. Mest kendt er han for sit store forfatterskab inden for missions- og personalhistorie. Han døde i Nr. Alslev præstegård på Falster, hvor han er nævnt som provst og sognepræst i Nr. Vedby og Nr. Alslev.

I 1879-86 skrev han på sit store værk "Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500. Efter trykte og utrykte Kilder". Det er nævnt som første del. Senere er udkommet nogle mindre hæfter omhandlende specifikke slægtsgrene med tilknytning til Christjern Nielsen.

I 1896 udkom "Slægtebog over Afkommet af Anders Sørensen Vedel", der nævnes som  "13. 14. og 16. Hefte af Slægtebog over Afkommet af Chr. Nielsen".

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.