Titlens fulde ordlyd er: "Et Epitafiummaleri af Jørgen Urne (1598-1642), hans Hustru, Margrete Marsvin (1606-1650) og deres Børn".

Artiklen er i 1911 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.