Tage Algreen-Ussing (1864-1889) var født i København som søn af en kontorcef i Justitsministeriet. Han gik i sin faders fodspor og blev som 24-årig cand. jur. og ansat som assistent i Justitsministeriet, men allerede året efter døde han af tuberkulose. I 1885 fik han udgivet "Stamtavle over Slægten Ussing".

Flemming Algreen-Ussing (1885-1927) var forfatter og broder til Tage. Han påtog sig i 1910 at supplere den oprindelige stamtavle. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.