Den fulde titel lyder: "Stamtavle over Efterkommere af Georg Frederik Ulrich og Anna Magdalena Herbst med 2 Tillæg. 

1. En Gren af Slægten Kaas

2. Henriette Marie Mouriers Afstamning

Slægterne: Carstensen. Mac Donell. Ulrich. Webb. Holm. Hindenburg. Lillienskjold. Prætorius. Walløe. Wissing"

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.