Peter Thorkild Baumgarten (1872-1941) kom til verden i Aarhus Domsogn som søn af en købmand. I 1906 ses han i Aarhus som bog- og papirhandler, og i 1916 flyttede han og familien til København, hvor han levede af sin litterære virksomhed.

I 1913 fik Baumgarten på eget forlag udgivet: "Familien Tørsleff : Stamtavle over Efterkommere af Hans Vincentsen Tørsleff ·· til Estruplund · død 1765 ··".

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.