Evald Tang Kristensen (1843-1929) blev født i Nørre Bjert ved Kolding som søn af en skolelærer. Han blev selv skolelærer i en tidlig alder, men hans livsgerning var og blev som folkemindersamler, og han anses i dag for at være den største folkemindersamler i den vestlige verden.

Hans artikel om C. A. Thyregod er opdelt i 3 afsnit, der i 1918, 1919 og 1920 blev optaget i "Vejle Amts Aarbøger".

Historisk Samfund for Sydøstjylland har ladet årbøgerne scanne og givet mig tilladelse til at efterbehandle dem til søgbare PDF-filer. Du kan downloade artiklerne via disse links:

1918

1919

1920

N. Kr. Lassen Vestergaard, Ulfborg fik i 1920 i "Vejle Amts Aarbøger" optaget en tilføjelse til Tang Kristensens artikler om C. A. Thyregod. Denne artikel kan downloades via dette link.