Artiklen, der tager udgangspunkt i skipper Thomas Mortensen, Fredericia, er i 1923-24 optaget i "Vejle Amts Aarbøger".

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan årbogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link. Artiklen fremgår af siderne 1-14.