Immanuel Barfod (1820-1896) kom til verden i Lyngby på Djursland som søn af sognepræsten. Han blev student fra Vordingborg som 18-årig og 5 år senere cand. theol. Efter nogle år som huslærer og skolelærer blev han præst i først Oversø og senere Sørup ved Flensborg, men blev i 1864 afsat af preusserne. Herefter blev han kaldet til præstegerninger på Lolland, hvor han også fra 1884 var provst. Ved siden af præstegerningen var han en flittig personalhistoriker, der fik optaget mange artikler og udgivet mange bøger.

I 1890 fik han udgivet: "Stamtavle over Familien Sidenius". Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.