Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2009 fik hun sammen med Birgitte Nielsen udgivet: "Skytte-slægt fra Ønslev og mange indgiftede slægter". Bogen indledes med:

FORORD:

 

Denne bog er blevet til takket være en meget stor hjælpsomhed fra medlemmer af slægten, og jeg vil gerne takke herfor.

Birgitte Nielsen, (nr. 1579), har været en dejlig samarbejdspartner og medforfatter, ligeledes Eva Dall, (nr. 958), samt Lauritz Algreen-Petersen, (nr. 796), men også mange andre indenfor slægten har ydet en stor hjælp med henblik på at kunne gøre denne bog så korrekt og fyldestgørende som mulig.

Trods den megen omhu, der er vist, vil der næsten altid forekomme fejl og/eller mangler, og det vil derfor være mig en stor glæde, hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Der arbejdes ihærdigt med at finde yderligere personer tilbage i 1700- og 1800-tallet, det er en stor opgave, men det kan forhåbentlig lade sig gøre.

Jeg er naturligvis stadig meget interesseret i at modtage nye oplysninger om de unge i slægten, således at bogen stedse vil blive ført ajour.

 

Eskilstrup august 2009.

Ketty Lykke Jensen.

Ketty Lykke Jensens efterladte og Birgitte Nielsen har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage dele af 8. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 254 sider kan lånes på biblioteket via dette link.