Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SVÆRKE-Slægten II" af Ketty Lykke Jensen, 1999

Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 1999 fik hun udgivet: "Sværke-Slægten II", som indledes med:

FORORD:

 

Nærværende bogs tilblivelse er muliggjort ved en meget stor hjælpsomhed fra nulevende medlemmer af slægten Sværke, og der skal derfor udtrykkes en taknemmelighed herfor. Endvidere skal det pointeres, at forfatteren Helene Stranges bøger om slægten Sværke ikke beskriver virkelige begivenheder i denne slægt, men er fremragende tidsskildringer, som det kunne have foregået såvel i denne slægt som hos andre.

Det er mig bekendt, at der findes mindst 2 andre Sværke-slægter på Falster end den her beskrevne. Det har ikke været muligt at finde forbindelsesled imellem bogens Sværke-slægt og disse andre, udover hvad der forekommer afindgiftede personer.

Dog er de 2 af nævnte Sværke-slægter så talrig og omfattende, at jeg har ment det rimeligt at udarbejde en bog om hver af disse.

Sværke-slægt II, som denne bog beskriver, har i modsætning til Sværke-slægt I, ikke familiemæssige relationer til forfatteren Helene Strange.

I bøger som denne, kan der, trods megen omhu, forekomme fejl og/eller mangler, hvorfor det vil være mig en stor glæde, hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Dette er anden udgave, første udgave er dateret 25. april 1999.

 

Eskildstrup den 9. november 1999,

Ketty Lykke Jensen. 

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage dele af 9. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 125 sider kan lånes på biblioteket via dette link.