Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Min Slægts Historie" af P. J. STORM [født 1872 på Helnæs]", 1945

Peter Jørgensen Storm var født 1872 på Helnæs som søn af en gårdmand. Han kom i lære som tømrer og oparbejdede en stor tømrerforretning i Århus og senere i København.

I 1945 fik han udgivet "Min Slægts Historie", hvor han omtaler sig selv på side 20-22 og indleder med: 

Forord

 

Historie var ikke noget stort Fag i min Barneskole; den lille Danmarkshistorie, som jeg havde i Skoletasken, og som mine Søskende før mig havde sat Mærker i, fortalte ikke meget, der kunde faa os Unge til at lytte, og om vor gamle Lærer erindrer jeg ikke, at han foretog sig noget, der kunde begejstre hans smaa Tilhørere, selv om han personlig var en meget nationalsindet Mand. Først da jeg var i Konfirmationsalderen og fik læst Ingemanns Romaner, vaagnede min Interesse for Historie. Nu vil jeg forsøge at skrive min Slægts Historie, idet jeg vil søge frem ad gamle Optegnelser tilbage i Tiden og give det en overskuelig Form.

Ser vi paa Ahnetavlen, saa ser vi, at den begynder med Nutiden og gaar tilbage i Fortiden. Jeg vil ligeledes begynde med med Nutiden, idet jeg vil give en kortfattet Omtale af Søskendeflokken, derpaa af mine Forældre, hvorefter følger min Faders Slægt og min Moders Slægt.

Der ligger 2 Slægtled, som hører Fremtiden til, nemlig Børn og Børnebørn. — Det var ønskeligt, om disse havde Tanke for, at der kommer en Dag, hvor deres Data kan føjes til.

Jeg har personlig søgt Oplysninger om Slægten i Landsarkivet i Odense, i Rigsarkivet samt i Matrikelkontoret i København og har i det hele taget bestræbt mig for at bygge paa autentiske Dokumenter.

Jeg vil bringe en Tak til dem, som det har været en Nødvendighed for mig at søge Oplysninger hos, — i Arkiver og hos Private — for elskværdig imødekommende Hjælp.

Det har været mig en Glæde at udarbejde denne slægtshistoriske Oversigt, og jeg haaber, at ogsaa min Familie vil kunne faa Glæde af den.

 

                Frederiksberg i November 1945.

                                                                                                                   P. J. Storm

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Arne Würtzen har lånt mig et eksemplar af bogen, som jeg på vegne Danske Slægtsforskere har scannet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.