Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Medd. om Slægten SECHER (SIKER) om de fire nulev. Hovedlinjers Forfædre" af V. A. Secher, 1885

Vilhelm Adolph Secher (1851-1918) kom til verden i præstegården i Store Brøndum syd for Aaborg som søn af sognepræsten. Som 18-årig blev han student og 7 år senere cand. jur. Han kastede sig over retshistoriske emner, forsvarede i 1885 sin doktordisputats og er kendt for en meget omfattende og anerkendt forfattervirksomhed. I mange år var han tilknyttet Rigsarkivet - fra 1903-15 som Rigsarkivar.

I 1885 fik han udgivet: "Meddelelser om Slægten Secher (Siker) om de fire nulevende Hovedlinjers Forfædre, Slægten Siker i Middelalderen og den yngre Slægt". Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.