Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Min Slægt fra Egeris" af AXEL STEENBUCH, 1937

Axel Møller Mørch Steenbuch (1856-1935) kom til verden i præstegården ved Sankt Hans Kirke i Odense som søn af sognepræsten. Han fik en juridisk embedseksamen og virkede i adskillige år som overretssagfører i København. Foruden har han forfattet flere skønlitterære bøger og skrevet nogle skuespil, der er opført på bl.a. Det Kongelige Teater. Han har også skrevet nogle få slægtsbøger, bl.a. "Min Slægt fra Egeris", der udkom 2 år efter hans død med følgende forord af hans enke:

Min Mands Far, Præsten Theodor Steenbuch i Odense, var meget slægtsinteresseret, og allerede mens han levede, bragte min Mand for at glæde ham nogle Familieoplysninger for Dagen. Efter Præstens Død var det min Mands Tanke til Minde om sin Far at samle en Slægtebog, der da skulde trykkes som Manuskript i et lille Antal Exemplarer, men der gik næsten 30 Aar, før han fik Raad og Tid til at tage fat. Min Mand lod da foretage Undersøgelser i Arkiverne baade i København og i Odense og Viborg og lod F. Hendriksen reproducere en Del gamle Billeder. Men Bogen »Min Slægt fra Egeris« var anlagt saa vidtløftig, at Udgiften langt oversteg, hvad der den Gang kunde anvendes derpaa, og Udgivelsen blev da opgivet.

Efter min Mands Død udgiver jeg nu Slægtebogen til et Minde om ham og den gamle Præst.

                                                                                                     Anna Kirstine Steenbuch.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.