Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "JEP JEPSEN SEEST og hans Slægt" af Kristian Carøe, 1904

Jep Jepsen Seest (1735-1893) kom til verden i Seest ved Kolding som søn af en skrædder og kom i dåben til at hedde Jep Jepsen. Han blev købmand i Kolding med egen købmandsgård.

Christian Frederik Carøe (1851-1921) blev født i København som søn af en overlæge. Som 26-årig blev han selv medicinsk kandidat. Han interesserede sig meget for skolehygiejne og børneforsorg og var kredslæge i en længere periode. Samtidig dyrkede han sin passion for personalhistorie og er kendt for sit store værk "Den danske Lægestand 1479-1900" i 5 bind. I 1904 fik han udgivet "Jep Jepsen Seest og hans Slægt". Bogen indledes med:

Dette lille arbejde om min oldefader på mødrene side og hans slægt er for stamtavlens vedkommende udarbejdet på grundlag af kirkebøger, navnlig i Viborg provinsarkiv, samt efter forskellige stamtavler og personlige opgivelser. Oplysningerne om slægtens ejendomme i Kolding skyldes velvillige meddelelser fra rådstuearkivet i Kolding navnlig gennem hr. kæmner Brandorff.

      Dec. 1904.

                                                                                                                       K C. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.