Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten STOLD's efterkommere i Aabenraa m.m." af Gert Ravn Nørgaard, 1975-77

Gert Ravn kom til verden i 1947 i Hammel vest for Aarhus som søn af en forstassistent og kom i dåben til at hedde Gert Ravn Nørgaard. Han tilbragte barndommen i "Gartnerboligen" på Frijsenborg, blev skovfogedelev, men efter endt militærtjeneste valgte han en uddannelse som befalingsmand ved forsvaret. Han virkede som instruktør og faglærer, men måtte på grund af sygdom forlade forsvaret. Det var naturligt for ham herefter at påbegynde en læreruddannelse, som førte til ansættelse som folkeskolelærer.

Tidligt i livet fattede han stor interesse for lokalhistorie og har været en meget aktiv foreningsmand inden for dette felt. Gert Ravn har et alenlangt CV, der også omfatter aftenskolelærer, foredragsholder, kursusleder og turguide.

Han har skrevet mange slægtsbøger og fået udgivet afskrifter af tingbøger, ligesom han fra 1984 til 2012 har udgivet "Vardesyssel Aarbog", der kan downloades via dette link.

Jeg har fået tilladelse til at scanne hans mange skriftlige udgivelser, herunder "Slægten Stold's efterkommere i Aabenraa og over den ganske verden; deres historie og liv, i godt 200 år", der udkom i 1975-77. Titlen indgår i RAO's bogsamling.

Titlen er fordelt på 2 bind. Vær opmærksom på, at der er ophavsret på disse bind. De søgbare PDF-filer er udelukkende til privat brug og må ikke offentliggøres hverken helt eller delvis. Du kan downloade bindene via disse links:

Bind I

Bind II