Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En Slægts Historie med Stamtavler". Samlet af H. P. H. Novrup, Alslev ved Varde, 1929

Hans Peder Hansen Novrup (1861-1944) var født i Novrup i Jerne sogn og i dåben kaldt Hans Peder Hansen. Han blev førstelærer og kirkesanger i Alslev sogn og var en flittig skribent. I forbindelse med min scanning af hans bog "Alslev Sogn" blev jeg opmærksom på en anden af hans udgivelser: "En Slægts Historie med Stamtavler". Bogen indledes med:

Lige fra min Ungdom har jeg haft Interesse for Personhistorien, og som Følge deraf har jeg Tid efter anden opsamlet Stof, som ved Udarbejdelsen af denne Slægtshistorie er kommen mig til Nytte. I mange Aar har jeg tænkt paa, hvor interessant det vilde være, om man kendte lidt til sin Slægt i tidligere Generationer. Derfor var en Opfordring til at søge udarbejdet en Stamtavle over vor Slægt i Grunden velkommen. Da jeg først var kommen i Lag med Stamtavlen, fandt jeg, at en saadan Stamtavle i Grunden var baade tør og kedsommelig, selv om den havde en historisk Værdi, og jeg besluttede saa at indsamle Stof til en Beskrivelse af de Personer, der fik Plads paa Stamtavlerne.

Jeg besluttede da at gaa ud fra mine fire Bedsteforældre og udforske deres Oprindelse og samle sammen af historisk Stof, hvad jeg kunde finde om disse fire Slægter. Saaledes opstod de fire Inddelinger: A. Rørkjærslægten. C Krogsgaardslægten, mine Bedsteforældre paa fædrene Side, D. Biltoftslægten og E. Vedstedslægten, mine Bedsteforældre paa mødrene Side. Under B. findes min Oldemors Stamtavle og en kort Beskrivelse af hendes Slægt. Endelig er der Afsnittet F, der omhandler min og mine Søskendes Forhold.

Jeg bringer min bedste Tak til dem, der har ydet Oplysninger af forskellig Art, og en særlig Tak bringer jeg min Broder, Fabrikant A. P. Vedsted Hansen, der har afholdt Udgifterne til Undersøgelserne paa Privinsarkivet i Viborg.

»En Slægts Historie« vil ikke komme i Boghandelen, men et begrænset Antal Eksemplarer vil kunne faas hos Forfatteren.

                                                         H. P. H. Novrup

    Alslev pr. Varde, den 14 Marts 1929.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.