Frederik Christian Rasmussen (1859-1936) var en initiativivrig mand. Han var uddannet veterinær og etablerede Indslev Bryggeri i 1897, men der var også overskud til slægs- og lokalhistorie. I 1933 fik han udgivet "Min Slægtsbog", der beskriver slægtens historie helt tilbage fra Hans Olufsen, der i 1493 var kendt som slotsfoged på Næsbyhoved Slot. Jeg citererer bogens efterskrift:

Denne Stamtavle er ikke ført helt »up to date«, men den er ført saa langt ned, at alle, der kjender deres Bedsteforældre, vil kunne finde den Gren af Stamtræet, hvortil de hører.

Slægtsrækken udviser det vistnok sjældne Tilfælde, at en Borgerslægt, vel endda en Bedsteborgerslægt. har fortsat sig som en Bondeslægt og endda dumper ind i et Tidsrum, der regnes for Bondestandens Fornedrelsestid; men mine Forfædre synes at have holdt Ryggen rank og Hovedet klart; med andre Ord: De har været frie Mænd, og Slægten har, naar der var Røre i Tiden, kunnet gjøre en kulturel Indsats, som f. Eks. da Tiden for Udskiftningen kom, da at kunne stille 3 Landmaalere til Hjælp for dette mægtige Arbejde.

Jeg er stolt af mit Ophav og dets Forgreninger, men giver samtidig Plads for en anden Følelse, den der er udtrykt i de Linier i et Vers af Havamaal:

Pral ej af Fædres Ære, hver har blot sin.

Kan Du ej spænde Buen, er det ej din.

F. R.

Bogen er en guldgrube af data og spændende beretninger om borgmester og købmænd i Odense i 15-1600-tallet og senere om gårdfolk på Vest- og Nordfyn, koncentreret om slægtsgården i Kærbyholm: "Wællagergaard", der har tilhørt slægten i 10 generationer. 

Min interesse i bogen er den, at Karna også nedstammer fra slotsfoged Hans Olufsen - ikke slægtslinien i Kærbyholm med Christen Andersen (1628-1707) som slægtsliniens stamfader, men Christens broder Oluf (1629-1713), der etablerede sig i Reveldrup på Nordfyn.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.