Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over den lollandske Familie ROSTRUP" af Imm. Barfod, 1883

Immanuel Barfod (1820-1896) kom til verden i Lyngby på Djursland som søn af sognepræsten. Han blev student fra Vordingborg som 18-årig og 5 år senere cand. theol. Efter nogle år som huslærer og skolelærer blev han præst i først Oversø og senere Sørup ved Flensborg, men blev i 1864 afsat af preusserne. Herefter blev han kaldet til præstegerninger på Lolland, hvor han også fra 1884 var provst. Ved siden af præstegerningen var han en flittig personalhistoriker, der fik optaget mange artikler og udgivet flere bøger, bl.a. i 1883: "Stamtavle over den lollandske Familie Rostrup". Den indledes med:

Med Hensyn til de i Stamtavlen forekommende Fornavne bemærkes, at disse ere stavede saaledes, som de tidligere almindeligst skreves og vel endnu skrives. For endel af de Nulevendes Vedkommende er dog brugt den Skrivemaade, som det vides, at disse selv bruge. Hverken for Fornavnenes Bogstavering eller for Orthographien i Stamtavlen i det Hele bærer Forfatteren noget Ansvar.

Stamtavlen har tidligere været trykt i Personalhistorisk Tidsskrift IV Bind 1ste Hefte (hvor Forfatterens egen Orthographi er benyttet). I nærværende som Manuskript for Familien trykte Exemplarer er dcg foretaget enkelte Rettelser og Tilføjelser.

Kjøbenhavn, i Oktober 1883.

                                                                           Kaspar Rostrup.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne den lille bog. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.