Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten RITZAU samlet af afdøde direktør E. N. Ritzau" ved Th. Hauch-Fausbøll, 1907

Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

I 1907 anmodede Ritzau-familien ham om at bearbejde og udgive E. N. Ritzaus stamtavle. Han indleder med:

I 1881 udgav Direktør E. N. Ritzau en tabellarisk Stamtavle over Familien Ritzau, indledet med udførlige Oplysninger om de to ældste Mænd af Slægten Heinrich og Tobias Ritzau. Senere samlede han, særlig ved Lærer Anders Petersen’s Bistand, et stort Materiale til Slægtens Historie, men naaede ikke før sin Død at faa det udgivet, hvad der havde været hans Hensigt.

Hans Arvinger overdrog da Bearbejdelsen og Udgivelsen til mig. Jeg har saa vidt muligt bibeholdt Direktør Ritzau’s to Biografier fra Stamtavlen af 1881, den øvrige Del har jeg derimod betydelig suppleret, om det end ikke paa alle Punkter er lykkedes at fremskaffe de ønskelige Oplysninger. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.