Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "JOHANNES RAVNSKJÆR's aner i Vilstrup sogn og deres efterk. 1598-1844" af Anne Ravnskjær, 2010

Anne Ravnskjær har i 2010 udgivet "Johannes Ravnskjærs aner i Vilstrup sogn og deres efterkommere 1598-1844". Titlen indgår i RAO's bogsamling. Bogen indledes med disse forord:

Slægten Ravnskjærs historie er kun 200 år gammel og relativ kort. Slægten stammer fra Åstrup sogn i Haderslev amt, men har sine oprindelige rødder i Vilstrup sogn syd for Haderslev Fjord. Formålet med slægtsbogen er at give både nuværende og fremtidige medlemmer af slægten en viden om, hvem deres forfædre og formødre var. Bogen er en stamtavle og et katalog over Johannes Ravnskjærs aner og deres efterkommere med efternavnene Andersen, Bonniksen, Christensen, Clemmensen, Gregersen, Hiendresen, Iffuersen, Johansen, Jørgensen, Knudsen, Mortensen, Nielsen, Nissen, Pedersen, Svendsen, Wollesen og ofte med tilnavnet Raven, Raffn eller Ravn. Denne lange række af aner og efterkommere levede og havde deres daglige virke på gårde og boelssteder i Nørre - og Sønder Vilstrup, Grødebøl, Houst, Kelstrup og Kestrup i Vilstrup sogn fra år 1598 og til år 1844.

Det har ikke været hensigten med slægtsbogen at skrive slægtens historie ind i en større sammenhængende historisk kontekst. Det er med andre ord ikke den store historie på samfundsniveau, men den lille historie på individniveau, der fortælles. Slægtsforskningens empiriske grundlag er for det meste kirkebøger og folketællinger, og slægtsbogen består overvejende af transskriptioner af disse autentiske kilder. Kirkebøgernes information er oprindeligt genereret af datidens præster og er nedskrevet af dem. Jeg har langt fra kunnet tyde alt, hvad de har skrevet. Når det har haft særlig betydning for forståelsen af en tekst, har jeg fundet hjælp til at tyde de til tider meget unikke gotiske håndskrifter hos de hjælpsomme og dygtige mennesker, der stiller deres viden og kompetencer til rådighed på foreningen Dis-Danmarks internet site. En stor tak til alle. Ikke mindst en tak til Eva Ervø og overlærer Niels Dalsgård og for at rette stavefejl og for dårligt sprog, til gavn for læserne.

Jeg har fået tilladelse af Anne Ravnskjær til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.