Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ROAR og GRETHE (RASMUSSEN) ...fra Blåmunkevej" af Kurt Dalby, 2013

Kurt Dalby indleder sin bog med disse forord:

Denne slægtsbog beskriver aner og efterkommere til ægteparret Roar Martinus og Ane Margrethe Alice Due Rasmussen, født Jensen. De blev begge født i Kø­benhavn i 1915, hvor de også døde - Roar i år 2000 og Ane Margrethe i år 2007.

Materialet til bogen er hovedsagelig indsamlet med assistance fra professionelle forskere samt med stor hjælp fra medlemmer af DIS-Danmark. Som i alle bøger af denne art, vil der forekomme både tryk- og stavefejl samt fejl i datoer o.a., og skulle læseren finde sådanne, vil jeg være taknemmelig for at modtage rettelser. Slægtsforskning blev mere end en hobby for mig, da jeg arbejdede med indsamling af data til mine egne forældres slægtsbog, der udkom i 2009. Det gav en uventet og tilfredsstillende følelse af at være en del af noget større; at være bindeled mellem de der var, og de der kom. Mange spændende timer er tilbragt blandt ligesindede på biblioteker og arkiver, hvor varme og glæde gennemstrømmede én, når man efter timers søgning i de gamle arkivalier, kunne sætte endnu en kvist på anetræet.

Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt citeres for følgende: Det slægtshistoriske studium .... er ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser..... Sådan er det!

For slægtens medlemmer er bogen en samling minder om ens forfædre, som kan hjælpe én til at finde et ståsted i en forjaget og rodløs tid. Løb først bogen overfladisk igennem - og tag den så frem igen, når der er tid til fordybelse. Skulle du under læsningen få den tanke: Hvad glæde har jeg egentlig af sådan en bog med omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig? Så husk at vor tid, med alle dens tekniske fremskridt, bygger på fortiden, og at alt - også én selv - er et produkt af denne.

Nutiden bliver rigere for os, når vi færdes på steder, hvor vi véd, vore forfædre har levet. Selv om tiden har ændret vore byer og landskaber, står endnu meget som det stod engang. De af vore aner der blev født i København, boede i gader og ejendomme hvoraf mange stadig eksisterer.

På landet ligger skove, søer og åer ofte, hvor de altid har ligget, og i landsbyer står både kirker og flere huse fra dengang. Den gamle landsbystruktur kan stadig ses, og tit findes stedet hvor anernes fæstegård og dens marker lå. Befinder man sig dér, hvor ens aner blev født, lo, græd og døde, føler man en særlig tilknytning til stedet.

Man lærer også at værdsætte livet mere, når man opdager, hvor meget held der har skullet til, for at netop vi blev født. Desuden viser kirkebogsstudier, at børnedødeligheden for bare få generationer siden ofte var 50%, og beregner vi dette over  kun 10 generationer (50%:210 ) var vor chance for at blive født mindre end 1 ud af 2000!

Jeg håber, både slægten og andre vil få glæde af bogen, og at den måske en dag vil inspirere nogen til at bygge videre på slægtens historie.

Tak til alle der hjalp og en speciel tak til Michael Schmidt fra Forlaget Grifo og Niels Bjøreng i Nørresundby.

De vidste ikke,

hvad vi véd i dag,

og vi ikke hvad

man véd i morgen

- men vi skylder dem

at huske, at de var.

Kurt Dalby

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og med forfatterens tilladelse stilles til rådighed for fri download via dette link.