Morten Jacob Erhard Basse Qvistgaard (1864-1940) kom til verden i Hjembæk mellem Kalundborg og Holbæk som søn af en kapellan. Som 18-årig blev han student fra Roskilde og 6 år senere cand. teol. Samme år var han kateket i Ribe og fra 1891 residerende kapellan i Vesterborg og Birkelsen på Lolland. Fra 1897 var han sognepræst i Rorup og Glim ved Roskilde. Af helbredsgrunde tog han sin afsked i 1920, hvorefter han alene koncentrede sig om sin store interrese for slægtshistorie og især præstehistorie. Denne interesse var vakt allerede i ungdomsårene. Han har fået optaget adskillige artikler i amtshistoriske årbøger. Mest kendt er han for sit store arbejde med at beskrive præstehustruer som supplement til Wibergs Præstehistorie. 

Hans første udgivelse var: "Stamtavle over Slægten Qvistgaard med Biografier og Billeder". Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1923 fik Erh. Qvistgaard udgivet "2. reviderede og forøgede Udgave". Du kan læse mere og downloade via dette link.