Den fulde titel er: "Den danske QUADE-QUAADE-QVADEslægt og lidt om Slægtens Oprindelse i Tyskland".

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.