Johannes Hansen Pade (1750-1836) var født i Asserballe sogn på Als. Han omtales i bogen: Han døde i Bremerhave den 19. August 1836, 86 Aar gammel. Han var Danmarks anden Seminarist og en kundskabsrig og meget klart tænkemde Mand.

Peter Thorkild Baumgarten (1872-1941) kom til verden i Aarhus Domsogn som søn af en købmand. I 1906 ses han i Aarhus som bog- og papirhandler, og i 1916 flyttede han og familien til København, hvor han levede af sin litterære virksomhed.

I 1915 fik Baumgarten på eget forlag udgivet: "Danmarks anden Seminarist Johannes Pades Autobiografi og Familien Pades Stamtavle".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.