Den fulde titel er: "Almue i Vestjylland - og dog : Min vestjyske familie og nogle tanker om - og eksempler på - geografisk og social bevægelighed".

Artiklen er i 2012 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.