Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. i 2010 fik hun udgivet: "Slægtsbog over familien Vest/West, Pyndt, Sommer, Strange og mange andre slægter". Bogen indledes med:

FORORD:

 

Denne bogs tilblivelse er muliggjort ved en meget stor hjælp fra medlemmer indenfor denne slægt. Alle har været meget interesserede og har bidraget med både oplysninger og billeder, og der skal derfor udtrykkes stor tak herfor.

Der er mange på Falster, som har navnet Vest / West, så derfor er det noget af et puslespil at finde frem til de rette personer både tilbage i tiden, men sandelig også frem i tiden. Hvis en enke gifter sig igen, og hendes første mand hed Vest, så får den nye mand ofte dette navn som tilnavn. Og såfremt den første kone dør, og enkemanden gifter sig på ny, så får de nye børn også navnet Vest, selvom de faktisk ikke er biologiske Vest-børn. Det gør det ikke nemmere at forske, men det gør det sandelig spændende.

I en bog som denne, vil der, trods megen omhu, forekomme fejl og/eller mangler, hvorfor det vil være mig en stor glæde, hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå. Der arbejdes ihærdig med at finde yderligere personer tilbage i 1700- og 1800-tallet, det er en stor opgave, men kan forhåbentlig lade sig gøre.

Jeg er naturligvis stadig meget interesseret i at modtage nye oplysninger om de unge i slægten, således at bogen stedse vil blive ført ajour.

 

Eskilstrup marts 2010.

Ketty Lykke Jensen.

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage dele af 7. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 223 sider kan lånes på biblioteket via dette link.