Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2001 fik hun udgivet 5. oplag af "Prier og Hollænder-Slægten". Bogen indledes med:

FORORD:

 

Nærværende bogs tilblivelse er muliggjort ved en meget stor hjælpsomhed fra nulevende slægtninge afslægten Prier/Hollænder-Slægten, og der skal derfor udtrykkes stor tak herfor.

I en bog som denne, kan der, trods omhu, forekomme fejl og/eller mangler, hvorfor det vil være mig en stor glæde hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Især for den yngre del afslægten, har jeg dog ikke haft mulighed for at søge fødselssogne - så i de tilfælde har jeg nedskrevet de oplysninger, som er overgivet mig. Alle oplysninger fra kirkebøger skal være over 50 år gamle, før jeg har adgang til dem.

 

Eskildstrup den 5. april 2001.

Ketty Lykke Jensen.

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage 9. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 68 sider kan lånes på biblioteket via dette link.