Adolph Ditlev Jørgensen (1840-1897) kom til verden i Graasten som søn af en farver. Efter præliminæreksamen fra Flensborg latinskole rejste han til København, hvor han forsøgte sig med forskellige studier og endte med at koncentrere sig om historiske fag. I 1882 blev han udnævnt til leder af Kongerigets arkiv og Gehejmearkivet, og fra 1889 og til sin død var han landets første rigsarkivar. Hans forfatterskab er meget omfattende og anerkendt.

Ida Marie Pedersen (1847-1937) var født i Randers som datter af en fabriksbestyrer. De blev viet i 1869.

A. D. Jørgensen anses som forfatter til bogen. Jeg har scannet den til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.