Tillæg til: "Familien Paulli" af Emil Paulli, 1925. Den lille bog indledes med:

Af de 32 personer i stamtavlen, der var i live, da den for 50 år siden blev til, er 27 nu døde, medens der på den anden side er kommet 53 nye til. Det drejer sig om 11 „fødte” Paulli’er, 14 ægtefæller og 28 svigerforældre.

I dette tillæg er der om disse i alt 85 personer, i det omfang det har været muligt at fremskaffe dem, anført oplysninger efter de samme retningslinier som dem, der er fulgt i stamtavlen.

For at få de 11 „egentlige” Paulli’er indføjet uden at bryde nummerrækkefølgen - en omnummerering kan ikke komme på tale - er der anvendt en slags decimal-klassifikation, i hvilken hver decimal svarer til en ny generation, og denne er som i stamtavlen angivet ved hjælp af romertal.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

Den oprindelige bog er beskrevet her.