Axel Pontoppidan (1882-1962) var kaptajn i livgarden og i en periode ansat ved Det Kgl. Bibliotek. I flere år arbejdede han med udgivelsen af "Den yngre Slægt Pontoppidan". Det er en gedigen, veludstyret og velillustreret slægtsbog, der indeholder mange biografier over kende personer fra slægten:

Præsten Børge Dinesen Pontoppidan af Genealog Albert Fabritius

Præsten Dines Børgesen Pontoppidan af Pastor Morten Pontoppidan

Stiftsprovst, Professor Johan Ludvig Pontoppidan af Professor ved Universitetet, Dr. phil. W. Norwin

Tegnemester og Kartograf Christian Pontoppidan af Kaptajn i Livgarden Axel Pontoppidan

Præsten Borge Pontoppidan af Pastor H. P. Pontoppidan

Præsten Dines Pontoppidan af Højskoleforstander Alfred Povlsen

Generalkonsul Hendrik Pontoppidan af Børskommissær Jul. Schovelin

Købmand og Skibsreder Isaak Pontoppidan af Sekretær i Udenrigsministeriet Willie Bodenhoff

Kammerherre, Oberst Ludvig Pontoppidan af Oberst J. O. Jensen

Hansa-Købmanden Erik Pontoppidan af Købmand Hermann Diekmann

Professor, Dr. med. Erik Pontoppidan af Overlæge ved Rudolph Berghs Hospital, Dr. med. O. Jersild

Forstanderinde, Frøken Inger Pontoppidan af Forstanderinde paa »Frøken Schneiders Børnehjem« Frøken Maria Mynster

Præsten og Forfatteren Morten Pontoppidan af Dr. phil. og theol. L. Moltesen

Professor, Dr. med. Knud Pontoppidan af Overlæge ved Sct. Hans Hospital Dr. med. A. Bisgaard

Forfatteren, Dr. phil. h. c. Henrik Pontoppidan af Bibliotekar ved Universitetsbiblioteket C. Dumreicher

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.