Jørgen Jacobsen Ploug (1737-1800) kom til verden i Faaborg som søn af en hattamager. Han tog borgerskab som skipper og senere som købmand.

Hans Christian Jørgensen (1878-1951) var også født i Faaborg men som søn af en isenkræmmer. Han overtog faderens forretning. Samtidig befattede han sig med personal- og byhistorie. Han blev en meget kyndig og interesseret forsker, taler og skribent.

H. C. Jørgensen udarbejdede: "Agent Jørgen Ploug : Storkøbmand i Faaborg samt hans Slægt 1737-1850", som i 1944 blev udgivet af Faaborg Byhistoriske Arkiv.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link