Josef Fischer (1871-1949) var født i Ungarn af jødiske forældre. Som 22-årig kom han til Danmark, hvor han i over 50 år virkede som bibliotekar ved det mosaiske samfund. Han er kendt som forfatter til et meget stort antal slægsbøger/slægtstavler. 

På foranledning af grosserer Nathan Philip udfærdigede han i 1949: "En Nakskov Slægt", der tager udgangspunkt i Philip Jacob Ephraim (1758-1818), der var født i Polen og blev købmand i Nakskov.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link