Axel Valdemar Petersen (1862-1926) var født i København som søn af konferensråd og overformynder Theodor Ernst Petersen. Axel blev selv jurist og virkede i mange år som assessor ved forskellige retsinstanser i København. Han havde stor interesse for at hjælpe vanrøgtede og forvildede unge og skrev nogle bøger om sine ideer og holdninger. 

Den lille stamtavle tager udgangspunkt i Friedrich Erasmi Petersen (1783-1864], grosserer i København.

Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.