Holger Hertzum-Larsen (1923-2017) udgav i 1989 på eget forlag "Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter i Janderup : Forslægt og efterslægt". Den omhandler hans egen slægt, og han nævner sig selv på side 425.

Det er en meget omfattende og anerkendt slægtsbog på i alt 750 sider i A4-format. Slægtsbogens udgangspunkt er Niels Pedersen (1769-1821) og Ingeborg Christensdatter (1779-1865). Bogen, der er opdelt i 3 afsnit: Forslægt, efterslægt og bilag/navneliste, er velillustreret og indeholder afskrift af en mængde tingbøger og andre protokoller fra 1600-tallet. Forfatteren indleder med:

FORORD

 

Da jeg for 8 år siden begyndte at samle oplysninger om min mors slægt, havde jeg ikke ventet det skulle blive så omfangsrigt. Da jeg kun har gået i "Den stråtækte" ventede jeg ikke at nå længere end til mine tipoldeforældre, så ville det være slut med at tyde de gamle skrifter. Men det siges jo at øvelse gør mester, og jeg synes da også, at jeg er nået et godt stykke i så henseende.

Da jeg var nået til min morfars farfar og farmor Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter besluttede jeg, at jeg ville forsøge at finde deres forfædre og -mødre.

De var født i Janderup og levede hele deres liv der. Nu var det så heldigt, at man i Janderup og Billum begyndte på en sognehistorie, og jeg fik kontakt med Viggo Mikkelsen, der gav mig flere gode oplysninger, og siden har lånt mig billederne af fødegården i Janderup og Stereobogaard i Kærup. Heldigt var det også at kirkebøgerne i området dernede er så godt bevarede, hvad der er en forudsætning for at følge slægten.

Senere fik jeg kontakt med "Lokalhistorisk Værksted" i Oksbøl ledet af Gert Nørgaard, af hvem jeg lånte Vester Horne herred og Kjærgaard birks tingbøger på mikrofilm for perioden 1592-1700, hvor jeg så til gengæld skulle indtale alle skifter og vigtige slægtsoplysninger på kassettebånd. Det blev til ialt 26 kassetter, men jeg fik en masse oplysninger om min slægt derigennem. Tingbøgerne er en vigtig kilde til oplysning om slægtens virke, selvom det ofte er den negative side man ser, da det jo er retsprotokoller der kun tager sig af menneskers indbyrdes konflikter.

Når man først har fået en "dille" kan man ikke standse. På Landsarkivet i Viborg begyndte jeg nu at lede i herregårdenes arkiver, hvorunder flere af mine forfædre havde været fæstere, for at se om jeg der kunne finde noget om dem.

Det siges jo at heldet følger visse personer, og jeg må sige at det fulgte mig. Det blev til mange interessante oplysninger både om hjemmenes indretning og husenes størrelse, om familiære forhold o.a. En arkivar på Landsarkivet gav mig det tips at søge i Ribe bispearkiv. Det var et godt tips; her fandt jeg mange gode oplysninger der rakte langt tilbage i tiden.

Alle disse oplysninger er i uddrag i den egentlige slægtsbog, men samtidig er hele materialet samlet i det afsnit der hedder "Bilag", for dem der ønsker at vide mere. I den egentlige slægtsbog er der henvist til de aktuelle sider. Ind imellem dette arbejde fik jeg også tid til at finde andre efterkommere efter mine tipoldeforældre, og det viste sig at interessen blandt dem var så stor, at jeg besluttede at lave en egentlig slægtsbog.

I arbejdet med efterslægten har jeg mødt mange særdeles venlige slægtninge, der har givet mig oplysninger til slægtsbogen. Det vil blive for vidtløftigt at nævne dem her, kun vil jeg sige tak til Viggo Mikkelsen i Janderup og Gert Nørgaard i Oksbøl for deres hjælp, samt ikke mindst til i Landsarkivet, Viborg for deres tålmodighed med at tyde vanskelige ord, samt finde arkivalierne. 

Nu er "Værket" så langt fremme at jeg kan se en ende på det. Det bliver på mere end 750 sider der, for at spare 3 gange korrekturlæsning, er renskrevet af mig. Derfor hvis der er fejl nogen steder, er det mig der skal klandres, ikke bogtrykkeren, han har "kun" affotograferet mit manuskript og trykt det.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til 3 søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek. De kan downloades via disse links:

Forord og forslægt 

Efterslægt

Bilag og navneliste