Titlens fulde ordlyd er: "Familieoptegnelser af Sognedegn SAMUEL JACOBSEN PRAHL (f.1730, d.1819)".

Artiklen er i 1910 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet tidsskriftet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 255-263.